Info

Informace o nastalé situaci

Vážení zákazníci, vážení obchodní přátelé,

těm z vás, ke kterým se ještě tato informace nedostala, dovoluji si oznámit, že sdružení B&R kuchyně zaniklo ke dni 20.1.2014. Abych předešel pomlouvačné kampani ze strany vystoupivšího účastníka sdružení, sděluji, že důvodem zániku sdružení byly naprosto rozdílné názory společníků na organizaci výroby. Jakékoliv jiné důvody jsou tak pouze nekalou obchodní praktikou, která je vedena snahou získat co největší počet zákazníků. Praktickým důsledkem zániku sdružení je skutečnost, že nadále pokračuji v dosavadní činnosti, tj. ve výrobě kuchyňských sestav a nábytku na míru sám pod svou vlastní firmou – BR Kuchyně, Interiéry a Design. Vzhledem k tomu, že přesná a včasná práce a tím i spokojenost zákazníků vždy byla a nadále zůstává vedoucím principem mého podnikání, neváhejte se na mne obrátit nejen v případě případného výskytu reklamace dosud dodaných výrobků, ale i se zakázkou novou.

S potěšením vám mohu oznámit, že jsem úspěšně rozšířil sortiment výroby o plovoucí podlahy, dveře, dýhovaný nábytek, nábytek ze dřeva a o další výrobky. Jako zákazníci nyní získáváte navíc výhodu, že nemusíte nikam dojíždět, jelikož vás sám navštívím a na místě vše nakreslím, ukážu a vysvětlím, včetně zaměření, nebo nás můžete navštívit v již zaběhlém kuchyňském studiu na ulici Nákladní 43 v Opavě.

Považuji za vhodné zmínit se v této souvislosti krátce o historii sdružení B&R kuchyně. Zhruba před deseti lety jsem vyšel vstříc dnes již bývalému společníkovi Vladivoji Rychlému a poskytl mu formou sdružení poloviční podíl na mé na trhu velice dobře zavedené firmě. Bohužel se toto mé rozhodnutí ukázalo jako přinejmenším nešťastné. Jednoznačně zde platí heslo, že k podnikání je třeba lichý počet společníků, avšak tři už jsou moc. Ne vše, co se za deset let společného podnikání podařilo vytvořit, bylo špatné, avšak má počáteční vize o co nejdokonalejší a nejefektivnější organizaci výroby se nenaplnila.

Děkuji za vaši důvěru a věřím v další úspěšnou spolupráci, jakož i v to, že v případě spokojenosti doporučíte mou samostatnou firmu svým obchodním partnerům, svým blízkým, kamarádům i známým.

S pozdravem Jan Benda.

Jan Benda